Ének Szövegek:      Népdalok,   Műdalok,   Ismeretlen dalok,   Idegen dalok,   Egyébb dalok

 

Magyarázat:

 

A lektorálás kijavítja az eredeti listát mely lényegesen  hibás. Maga a cím, (Népdalok ill. Népdalszövegek) helytelen mert a legtöbbje népdal mellett sok  ismeretlen, műdal, idegen nemzetiségű és egyébb dal szerepel. Bár ezeket  csapataink éneklik, ami elfogadható, de elkönyvelni, sőt,--énekelni--- mint magyar népdalt---helytelen. Ezt a színnel  megjelölt javítás helyettesíti. Továbbá, az egyes népdal helybeli eredete zárójelbe van feltűntetve és, bár jó lett volna csatolni magát a falu vagy város nevét is, de ez itt, éneklési szempontból nem fontos. Ugyancsak, a nyelvezet (tájszólás kivételével!) és egyes esetekben szöveg változat, sőt, versszak adalék vagy hiány is figyelembe volt véve. ( Szem előtt kell tartani hogy egyes népdalnak több változta van nemcsak dallamban , de szövegben is—igy a legeredetibb, illetve legközelebbi változat volt felhasználva ami bebiztosítja hogy cserkészeink a leghűbb példányt éneklik ezután.  Egyes  dal (népdalnak hitt!), nem található tudományos könyvekben mint gyüjtött anyag--- ismeretlennek van feltüntetve. Ezek státusza megváltoztatható akkor, ha alapozott bizonyíték (pld: kotta) ezt meghatározza. Énekeljünk helyesen----- énekeljünk szépen! (L.T.)

 

 

 

Csütörtökön virradóra (Udvarhely vm.)

 

Csütörtökön virradóra

megy a lányka a folyóra.

Kezét lábát mossa meg

is szappanozza a folyóba.

 

Elvitte a víz a szappanyt

Utána küldi a kappanyt.

Míg a kappany repült,

A szappany elmerült, s folyóba.

 

Lám megmondtam (Tolna vm.)

 

Lám megmondtam kismadár

nem menj be az erdőbe.

A rossz gyermek ott megfog,

beletesz a zsebébe.

 

Belele belele bele tesz a zsebjébe,

Belele belele bele tesz a zsebjébe.

Sárga a liba (Általánosan ismert)

 

Sárga a liba bögye,

nincsen aki megögye.

Hej ha tudna tenne róla.

Hej ha tudna tenne róla.

Hej ha tudna tenne róla.

Hej ha tudna tenne róla.

Balatoni legények (Általánosan ismert)

 

Balatoni legények,
Ica te Sári te,

Libát loptak szegények,

Ica te Sári te,

Nem jól fogták a nyakát,

elrikkantotta magát,

Sári cinge cungeráj,

Ica te Sári te.

 

Csipkefa (Nógrád vm.)

 

Csipkefa bimbója kihajlott az útra,

Rida, rida, bom bom bom , kihajlott az útra

 

Arra ment Jánoska, szakajt egyet róla,

Rida, rida, bom bom bom, szakajt egyet róla

 

 

Kolozsváros olyan város (Csík vm.)

 

Kolozsváros olyan város,

a kapuja kilenc záros.

Abban lakik egy mészáros,

kinek neve Virág János.

 

Kordován csizma lábába

Sárig sarkantyú van rajta.

Összeveri legény módra

Hull a csukros szekfü róla.

 

Kapum előtt összeveri,

Víg szívemet keseríti.

Kapum előtt ne veregesd,

Víg szívemet ne keserítsd.

 

Hej, Dunáról fúj a szél (Tolna vm.)

 

Hej, Dunáról fúj a szél,

Szegény embert mindig ér,

Dunáról fúj a szél.

Ha Dunáról nem fújna,

Ilyen hideg se volna, Dunáról fúj a szél.

 

Hej, Dunáról fúj a szél,

feküdj mellém, majd nem ér,

Dunáról fúj a szél.

Nem fekszem én kend mellé,

Úgy sem leszek a kendé, Dunáról fúj a szél.

 

 

Hej, Jancsika, Jancsika,

mér nem nőttél nagyobbra,

Dunáról fúj a szél.

nőttél volna nagyobbra,

lettél volna katona, Dunáról fúj a szél.

 

Szegény legény (Általánosan ismert)

 

Szegény legény vagyok én,

erdőn mezőn járok én.

Krajcárom sincsen,

elszakadt az ingem.

 

Van egy lyukas nadrágom,

Folt is rajt huszonhárom

Ég alatt hálok,

Szebb időket várok.

 

Harangoznak a toronyban (Udvarhely vm.)

 

Harangoznak a toronyban,

megy a király a templomba,

arany csákó a fejében,

Magyarország a szívébe.

 

Jertek menjünk vendégségbe,

három hétig tart egyvégbe.

Vigyünk el egy rosta vizet,

a nagyharang majd fizet.      

 

Úgy tetszik hogy (Bihar és Komárom vmk.)

 

Úgy tetszik hogy jó helyen vagyunk itt,

úgy tetszik hogy máskor is voltunk itt,

Múlassunk hát egy vagy két óráig,

Végbúcsúnkat míg ki nem adják itt.

 

Végbúcsúnknak hamar vége lészen,

Szegény legény akármerre mégyen,

Akármerre fordítja kalapját

Szegény legény így éli világát.

Madárka (Heves vm.)

 

Madárka madárka,

csácsogó madárka,

vidd el a levelem,

vidd el a levelem,

szép magyar hazámba!

 

Ha kérdi: ki küldte?

Mondjad, hogy az küldte,

Kinek bánatába

Szíve fájdalmába,

Meghasad a szíve!

 

A Vargáék ablaka (Békés vm.)

 

A Vargáék ablakja,

rózsával van kirakva,

kirakva, kirakva, de kirakva.

 

Azért van az kirakva,

Garzó Péter jár ide, jár oda,

jár ide, jár oda, de jár oda.

 

Hej , te Julcsa, gyere ki,

Vár már Péter, ideki, ideki!

Ideki, ideki, de ideki.

 

Tudnám én azt, ha várna,

Mert a szívem dobogna,

dobogna, de dobogna.

 

Komáromi magas torony (Komárom vm.)

 

Komáromi magas torony,

Beleakadt az ostorom,

Ha még egyszer belebele akad,

fáj a szívem, majd meg hasad.

 

Édesanyám mondta nékem:

Minek a szerető nékem?

De én arra nem hajlottam,

Titkon szeretőt tartottam.

 

 

 

 

A horgosi csárda (Csongrád vm.)

 

A horgosi csárda ki van festve,

Oda jár a cimbalmos a cimbalmával cimbalmozni

minden este.

Kocsmárosné azt hiszi,

Hogy a lányát elveszi egy valaki.

 

( több változattal: hegedű, citera, stb.)

A víg egri kaszárnyának (Heves vm.)

 

A víg egri kaszárnyának

de magos a teteje, ráhajlik a

tearózsa levele. Cserebogár,

csípd le annak levelét, Le ne törje,

sejehaj, a rezes csákóm tetejét.

 

A víg egri kaszárnyának de rácsos az ablaka,

Az én rózsám most könyököl ki rajta,

Szépek a fák, virágoznak ideki,

Gyere rózsám, sejehaj, a kaszárnyából gyere ki!

 

Elmegyek, elmegyek (Zala vm.)

 

Elmegyek, elmegyek,

vissza  se tekintek,

Ennek a falunak

lakósa nem  leszek.

 

Ha elmégy, ha elmégy,

Csak hozzám igaz légy,

Igaz szereteted

Hamisra ne fordítsd.

Haza is kéne már menni  (Ismeretlen mű?)
 

Haza is kéne mér menni,
Vajon mit fognak szóllani?
Sötét az ég alja,
Babám kísérj el haza,
Megszolgálom néked valaha.

Erdő mélyi kis pacsirta,
Mind a két szemét kisírta,
Sírok én magam is,
Sír az én galambom is,
Földre lehajlik még az ág is.

Valamennyi gácsér-ruca,
Mind kunkorú annak farka,
Valamennyi magyar lány,
Piros pántlika haján,
Szeret is az engem igazán.

 

A hajnali csillag ragyog... (Ismeretlen, mű?)
 

A hajnali csillag ragyog
Én még a kocsmában vagyok
Jaj Istenem, hogy szégyellem, hogy szégyellem,
Hogy reggel kell hazamennem,
Jaj Istenem, hogy szégyellem,
Hogy reggel kell hazamennem.

Jaj de boros részeg vagyok
Hazamennék de nem tudok
Ott a babám tudom szeret, tudom szeret
Gondolom hogy hazavezet,
Ott a babám tudom szeret,
Gondolom hogy hazavezet.

Utca, utca bánat utca
Bánat kővel van kirakva
Azt is az én rózsám rakta, rózsám rakta
Hogy én sírva járjak rajta,
Azt is az én rózsám rakta,
Hogy én sírva járjak rajta.

Nem járok én sírva rajta
Nem járok én sírva rajta
Nem járok én sírva rajta, sírva rajta,
Járjon az ki kirakatta,
Nem járok én sírva rajta,
Járjon az ki kirakatta.

Jaj de boros részeg vagyok
Hazamennék de nem tudok
Gyere babám gyújts gyertyára, gyújts gyertyára
Hazaérünk vacsorára,
Gyere babám gyújts gyertyára,
Hazaérünk vacsorára.

 

Két fa között besütött a holdvilág... (Baranya vm.)

Két fa között besütött a holdvilág
Az én rózsám abban fésüli magát
Göndör haját száz felé fújja a szél
Köszönöm babám, hogy eddig szerettél

Édesanyám, hol van az az édes tej
Mivel engem katonának nevelt fel
Adtad volna tejedet a macskának
Ne neveltél volna fel katonának

Tűzről pattant kismenyecske vagyok én
Hogyha tőlem csókot kérnek adok én
Adok biz én párosával, százával
Nem törődöm én a világ szájával.

Ha engem egy nagyságos úr elvenne
Az én nevem nagyságos asszony lenne.
Nem bánnám ha minden nap is megverne
Csak a nevem nagyságos asszony lenne.

 

Erdélyország az én hazám...(Ismeretlen, mű.)

Erdélyország az én hazám nem Német
Oda vágyik gyenge szívem míg élek
Ott hagytam egy barna kislányt hervadni
Azt szeretném csak még egyszer meglátni

Ha megindul az a gőzös had menjen
Én utánam senki ne keseregjen
Ha valaki én utánam kesereg
Azt kívánom a jó Isten áldja meg

Édesanyám kend az oka mindennek
Mért nem adott a régi szeretőmnek
Adott volna engemet oda annak
Kit a szívem kiválasztott magának

 

Elindultam szép hazámból (Békés vm.)

 

Elindultam szép hazámból,

Híres kis Magyarországból,

Visszanéztem félutambul,

Szememből a könny kicsordult.

 

Bú ebédem bú vacsorám,

Boldogtalan minden órám,

Nézem a csillagos eget,

Sírok alatta eleget.

 

Jaj Istenem, rendelj szállást,

Mert meguntam a bujdosást,

Idegen földön a lakást,

Éjjel-nappal a sok sírást.

 

Hull a szilva a fáról (Csík vm)

 

Hull a szilva a fáról,

Most jövök a tanyáról.

Ej, haj, ruca, ruca,

kukorica derce.

 

Egyik ága lehajlott,

Az én rózsám elhagyott.

Ej, haj, ruca, ruca,

kukorica derce.

 

Kis kalapom fekete,

Pávatollu van benne.

Ej! Haj, ruca, ruca,

Kukorica derce.

Lányok ülnek a toronyba (Nyitra vm.)

 

Lányok ülnek a toronyba

arany koszorúba,

Arra mennek a legények

sári sarkantyúba.

Lányok vagytok, szépek vagytok,

piros az orcátok,

Kertbe mentek rózsát szedni,

szívem szakad rátok!

Fekete föld (Toln vm.)

 

Fekete föld termi a jó búzát,

Sűrű erdő neveli a betyárt.

Sűrű erdő a betyár lakása,

Szép csárdásné gondot visel rája.

 

Szép csárdásné, adjon bort hitelbe,

Itt hagyom a cifra szűröm érte.

Hogyha ki nem váltom holnap délre,

Annak adja, ki többet ad érte.

Szép a huszár, ha felül a lovára (Somogy vm.)

 

Szép a huszár, he felül a lovára,

Fényes kardját köti az oldalára.

Onnan nézi, merre van a hazája,

Édesanyja merre vár a fiára.

 

Szép a huszár, ha felül a lovára,

De még szebb, ha elvágtat csatába,

Jobb karjával védelmezi hazáját,

Bal karjával öleli a babáját.

 

Keselylábú kis pej lovam, te vagy az,

Aki engem a csatába hordozgatsz,

Könnyes szemmel csak úgy reám tekintgetsz,

Csakhogy szóval engem meg nem kérdezhetsz.

 

Tegnap este jöttem meg a csatából,

Leesett a vas a lovam lábáról.

Nyisd ki kovács, azt a szurtos ajtódat,

Jó élesre vasald meg a lovamat!

 

 

Udvaromon aranyvályú arany kút (Ismeretlen, mű?)

 

Udvaromon aranyvályú arany kút

Abból iszik arany kakas arany tyúk

Arany kakas mind azt kukorékolja

A szeretőm Kolozsváron katona

Dombon van a kolozsvári kaszárnya

Akár merről fújja a szél, találja,

Fújja a szél a kaszárnya tetejét,

De sok leány siratja a kedvesét.

Széles a Duna (Somogy vm.)

 

Széles a Duna, keskeny a partja,

Nincs olyan legény, ki átugorja.

Géczi Imre átugrotta, sáros lett a cipő sarka,

Ez ám a legény!

 

Ne gondold Imre, hogy mindig így lesz,

Majd ha a kuckóba öt-hat gyerek lesz,

Csörög a sarkantyú, csipog a sok rajkó,

Kenyér kell annak!

 

Kallégori fecskecske (Műdal)

 

Kallegóri fecskecske, cim cim cim ciriskám.

Szeress engem szüzecske, ku ku.

Ha te engem szeretnél, cim cim cim ciriskám.

Piros csizmát viselnél, ku ku.

De te engem nem szeretsz, cim cim cim ciriskám.

Még feketét szem viselsz, ku ku.

Házasodik a tücsök (Tolna vm.)

 

Házasodik a tücsök, szúnyog lányát kéri

Csiszeg-csoszog a tetű, násznagy akar lenni

Oda ugrik a bolha, vőfély akar lenni

Minden féle csúf bogár vendég akar lenni.

 

Gólya volt a szekundás, kis béka a flótás,

Dongó darázs a brúgós, pulyka volt a prímás.

Táncba ugrik a majom, megjárja a polkát.

Híres betyár a bagoly, lesi a hurkáját.

 

Farkas volt a mészáros, hat ökröt levágott,

Amellé  még malacot ötvenet kirántott.

Kecske volt a szakácsné, jó gulyáshúst főzött.

Míg az ebéd elkészült, a tücsök megszökött.

 

 

 

Este jő, szürkül bé (Bákó,Csángóföld)

 

Este jő szürkül bé

Tüz helyeket seperj bé!

Mert nem tudod ki jön bé

Mert nem tudod ki jön bé..

 

Este ki béjött volt

Kilenc almát hozott volt

Mind a kilenc piros  volt

A legény is egy jó volt.

 

Tegnap ki béjött volt

Kilenc almát hozott volt

Mind a kilenc rothadt volt

S a legény is egy rossz volt.

Erdő felöl dörög az ég ( Ismeretlen mű)

 

Erdő felöl dörög az ég

Mondd ki rózsám szeretsz-e még.

Ha nem szeretsz azt is mondd ki

Ha nem szeretsz azt is mondd ki

Bátran ha kérdez valaki

Bátran ha kérdez valaki

 

Nincs magasabb a nagy égnél

Nincs nagyobb a szerelemnél

Mer akit a szerelem fog

Mer akit a szerelem fog

Nem kel annak semmi dolog.

Nem kel annak semmi dolog.

 

Székely Keserves ( Kodály Zoltán)

 

Jaj, én édes jó Istenem

Oltalmazóm segedelmem

Idegen földön védelmem (vagy: Vándorlásban reménységem)

Ínségemben lágy kenyerem.

 

Vándor fecske sebes szárnyát

Vándor legény vándor botját

Vándor székely reménységét

Jézus áldd meg Erdély népét.

 

Daltól hangos erdő mező berek (Cserkészdal)

 

Daltól hangos erdő mező berek

Ahol járunk mi cserkészek

Dalol a szív muzsikál a lélek

Vele dalol a természet

 

Aki dalol sosem fárad el,

aki felnéz sosem csügged el

Mert dalt ajkunkra a jó Isten adta

Ő ad erőt a nagy harcra.

 

Nyisd ki rózsám ablakaidat,

Csókold meg a cserkész lányodat (fiadat)

Nagy Magyarországnak, kicsi katonája,

Büszke szemmel nézhetsz rája.

Mikor táborba indul a cserkésztiszt (Ismeretlen cs.dal)

 

Mikor táborba indul a cserkésztiszt

Vagonokért futkároz a segédtiszt,

Sátort varr és csomagol az őrsvezető,

S aki semmit se csinál, a cserkész ő.

 

Mérföldeket gyalogol a cserkésztiszt,

Vele együtt bandukol a segédtiszt,

Biciklivel karikáz az őrsvezető,

S aki autón, taxin jár, a cserkész ő.

 

Eső alatt elázik a cserkésztiszt,

Vele együtt elázik a segédtiszt,

Eresz alatt bandukol az őrsvezető,

S aki esernyővel jár, a cserkész ő.

 

Nyers tejet reggelizik a cserkésztiszt,

Forralt tejjel beéri a segédtiszt,

Tejeskávét szopogat az őrsvezető,

S aki dupla habost kér, a cserkész ő.

 

A Csornai vasút állomáson (Sopron vm.)

 

A Csornai vasút állomáson:

Három gőzős áll a negyedik vágányon.

Az elsőnek jaj de füstöl a kéménye,

Azon visznek a magyar határ szélre.

 

Az én rózsám kék selyem szoknyája,

Rászálott a harmat annak az aljára.

Gyere babám, verd le róla a harmatot,

Bús szívemről a nehéz bánatot.

 

Szépen szól egyes honvéd banda,

Magyar fiúk szépen menetelnek rája.

Menetelnek messze idegen határba,

Mindegyik csak szabadulást várja.

 

Hideg szél fúj édesanyám (Általánosan ismert)

 

Hideg szél fúj édesanyám, adja ki a kendőm.

Még az éjjel felkeresem a régi szeretőm

Kiállok a kapujába,

Kibeszélgetem magamat véle utoljára.

 

Ellőtték a jobb karomat, folyik piros vérem.

Nincsen itt az édesanyám, ki bekösse nékem.

Gyere kis angyalom kösd be, sebeimet,

Gyógyítsd meg a bánatos szívemet.

 

 

Fekete gőzősnek, galambom, csattog a kereke (Ált.ism)

 

Fekete gőzősnek, galambom, csattog a kereke.

Azon visznek engem, galambom, messze idegenbe.

Elviszik a magyar fiút idegen, hej, országba,

Hiába ír szerelmes levelet a kedves babája.

 

Játszik a szél, tyuhaj játszik a szél, a Balaton vizével

                                                               (Ismeretlen)

Játszik a szél, tyuhaj játszik a szél,a Balaton vizével.

Játszik a lány, a Keszthelyi kislány,

a huszár gyerek szívével.

Játsszál babám, úgysem soká játszadozol már,

játszadozol már.

Jövő hónap tizenhetedikén a csatatéren leszel már.

 

Két út van előttem (Abaúj vm.)

 

Két út van előttem, melyiken induljak,

Kettő a szeretőm, melyiktől búcsúzzam.

 

Szőkétől búcsúzom, piros pünkösd napján,

A barnától, meg nem válok, csak halálom óráján.

 

Magas a kútágas, nehéz meríteni,

Durcás a galambom, nehéz megölelni.

 

Ölelni akarom, nem hajlik a karom,

Hajlik már a karom, de nem a galambom.

 

Jaj annak a fának, kit fejszével vágnak,

Jaj annak a lánynak kit mindig gyaláznak.

 

Engem is gyalázott, egy semmirevaló,

Ássa ki a szemét két fekete holló

 

 

Megy a gőzös lefelé (Zala vm.)

 

Megy a gőzös lefelé, bodor füstje felfelé.

Benne ül egy árva regruta, ki babáját siratja.

 

Engem rózsám ne sirass, értem könnyet ne hullass.

Én húztam ki az első cédulát, babám szíve szomorítóját.

 

 

 

A nagy bécsi kaszárnyára rászállott egy gólya (Fejér vm.)

 

A nagy bécsi kaszárnyára rászállott egy gólya.

Vizet hozott a szájába regruták számára.

Mosdjatok regruták, mert porosak vagytok,

Azt csak a Jóisten tudja, mikor szabadultok.

 

Gyere pajtás abfűrolni, fegyver lesz az első.

Hulla könnye a bundásnak, mint a záporeső.

Ne sírj bundás, ne sírj, kitelik az idő

Nékem is volt, de már elmúlt a három esztendő.

 

Fiumei kikötőbe megállt egy gőzhajó

Közepébe, négy sarkába nemzetiszín zászló.

Fújja a szél , fújja, hazafelé fújja,

Szegény rongyos, magyar bakák jönnek szabadságra.

 

 

 

Sudár magas, sudár magas a nyárfa teteje (Ált. ism.)

 

Sudár magas, sudár magas a nyárfa teteje

Halvány sárga, de halvány sárga annak a levele.

 

Én is olyan, én is olyan halvány sárga vagyok,

Volt szeretőm egy piros-barna kislány, de már rég elhagyott.

 

Ha majd egykor , hűtlen babám, ujra találkozunk

Ugy elmegyünk mi egymás mellett, mégcsak nem is szólunk.

 

Te mész jobbra, hűtlen babám, én meg megyek balra,

Sárba taposom a fényképedet, nem veszlek el soha.

 

Jól van dolga a mostani huszárnak (Kolozs vm.)

 

Jól van dolga a mostani huszárnak,

Nem kell szénát kaszálni a lovának.

Mert a széna porcióba van kötve,

van kötve, de van kötve,

Gyere rózsám, tedd a lovam elébe.

 

Édesanyám, ki a huszár, ha én nem.

Ki nyergeli fel a lovam, ha én nem.

Felnyergelem aranyszőrü lovamat,

Lovamat, de lovamat,

Lerúgatom véle a csillagokat.

 

Kesely lovam nyerített a csatába,

Mellső lábát éles golyó találta,

Szállj le huszár, vedd le nehéz nyergedet

Nyergedet, de nyergedet,

Szegény lábam nem bír többet tégedet.

 

Bevágom a risztungom a csárda közepébe (Ismeretlen)

 

Bevágom a risztungom a csárda közepébe,

Lehajtom a fejem a rózsám ölébe,

Lehajtom a fejem a rózsám ölébe,

Hullatom a könnyeim a rózsás kötényébe

 

Elmegyek elmegyek, hosszú útra megyek

Ennek a falunak a tájára sem jövök

Sír az édesanyám, a szeretőm gyászol,

Ellenséges ágyúgolyó választ el egymástól.

 

János bácsi hegedűje (Tolna vm.)

 

János bácsi hegedűje, ej tirájrom, tirájrom

maradt volna az erdőbe,

ej tirájrom riti-titi riti-tom, tirájrom.

 

Hogyne szólna olyan búsan, ej tirájrom, tirájrom

nem lennék szerelmes soha,

ej tirájrom riti-titi riti-tom, tirájrom.

 

Varga Julcsa bő szoknyája (Általánosan ismert)

                                 

Varga Julcsa bő szoknyája huju-juju-jujuj,

Beakadt a csipkefába hoppodáré hop hop hop.

 

Nem a csipkefa fogta meg huju-juju-jujuj,

Garzó Pista markolta meg hoppodáré hop hop hop.

 

Ereszd Pista a szoknyámat huju-juju-jujuj,

Nem szomorítsd az anyámat hoppodáré hop hop hop.

 

Meg van az már szomorítva huju-juju-jujuj,

Fekete gyászba borítva, hoppondáré hop hop hop.

Tizenhárom fodor (Pest-Pilis-Colt-Kiskun vm.)

 

Tizenhárom fodor van a szoknyámon,

Azt gondoltam, férjhez megyek a nyáron,

De már látom, semmi se lesz belőle;

Tizenkettőt levágatok belőle.

 

Barna kislány, jól meggondold magadat,

hová teszed le a leánysorodat!

Gyöngyvirágos oltár elé leteszed,

többe onnan soha fel nem veheted.

 

Tizenhárom veréb ugrál a jégen,

Azt gondoltam, hogy elveszlek a télen,

De már látom, semmi se lesz belőle,

Tizenkettőt elhessentek belőle.  

 

 

 

Dombon van a babám (Ismeretlen, műdal?)

 

Dombon van a babám,

dombon van a babám nádfedeles háza

Akármerre járok, akármerre járok,

Mindig oda vágyok.

Bár ne lenne dombon, hogy ne látnék oda,

Hogy ne látnék oda

Hogy ne látnék én el oda, galambom

Az árva szívemnek,

a bánatos szívemnek százszor könnyebb volna.

 

Sírhat az a kislány, sírhat az a kislány,

Kinek nincsen párja.

Kijár a kapuba, kijár a kapuba, s a babáját várja.

Én könnyen nevetek, százat is szeretek,

De csak egyet szívből igazán,

Magyar cserkész vagyok, szeretőm elhagyott,

Jaj de boldog vagyok.

 

 

Játszik a szél tyuhaj játszik a szél a Balaton vizével

                                                         (Ismeretlen mű?)

Játszik a szél tyuhaj játszik a szél a Balaton vizével.

Játszik a lány, a keszthelyi kislány a huszárgyerek szívével.

Játsszál babám, úgysem soká játszadozol már, játszadozol már.

Jövő hónap 17.-én a csatatéren leszel már.

 

Esik az eső ázik a heveder (Békés vm.)

 

Esik az eső ázik a heveder

Gyönge lábamat szorítja a kengyel

Bársony lekötés szorítja lovamat

Nehéz karabély nyomja a vállamat

 

Megjön a levél fekete pecséttel

Megjött a muszka százezer emberrel

Százezer ember áll a harc mezején

Így hát jó anyám elmasírozok én.

 

Fújnak riadót, verik a rézdobot,

Sok tiszt kiáltja: Előre magyarok!

Szólnak az ágyuk, ropognak a puskák,

Szomorú nótát fújnak a regruták.

 

Jön a kapitány piros pej paripán.

Kardja megvillan az egyik oldalán.

Kardja megvillan, az ágyú elrobban,

Szép piros vérem a földre kiloccsan.

 

Pajtás, ha látod folyni a véremet,

Töltsd meg fegyvered, lőjj agyon engemet!

Szuronyod végét szegezd a szívemnek,

Ne hagyj sokáig szenvedni engemet!

 

Sírhat - ríhat már az édesanyja,

Kinek a fiát viszik háborúba.

Kezét vagy lábát a golyó ellövi;

Meg sem hal szegény, már el is temetik.

 

Országúton mennek a katonák (Általánosan ismert)

 

Országúton mennek a katonák

Jaj de szépen fújják a trombitát,

Elöl megy a hadnagy aki a vezet,

Gyere babám, fogjál velem kezet.

 

Nem fogok én a hadnagy úrral kezet.

Inkább írok szerelmes levelet.

Ma megírod, holnap elolvasom,

Holnapután el kell masíroznom.

 

Csizmadia akart hozzám járni

Megakarta a csizmámat sámfázni.

Csizmadia legény nem vagyok én árva,

Verje be a faszöget az anyja piros papucsába.

 

Szép virágot violát (Erdély)

 

Szép virágot violát, ismertem meg benned

Harmatcsepp ül szirmadon,

Harmatcseppje fénylett.

Hej ladilom, sej ladi ladi lom sej

Hej ladilom, sej ladi ladi lom.

Hej ladilom, sej ladi ladi lom sej

Hej ladilom, sej ladi ladi ladi lom.

 

Szép virágom violám, jöjj el táncba vélem.

Halld mi szépen szól a dal, Halld mi szép az ének.

Hej ladilom...

 

Szép virágom violám, hallgass én rám kérlek.

Messze űzöm bánatod, Messze űzöm tőled.

Hej ladilom...

 

Nagytáborba indulnék ( Cserkészi, költött dal)

 

2. versszaka:

Magyar cserkész nadrágja, bőrnadrág szíj tartja

Ha megtölti paszullyal, ereszt egyet rajta.

Hej hozentrágeres német, de sajnállak téged

Miért te?

Ha megtöltöd paszullyal, mit eresztenél meg.

 

Szabad a madárnak ágról ágra szállni (Erdély)

 

Szabad a madárnak ágról ágra szállni

Csak nékem nem szabad szeretőmhöz járni.

 

Szabad oda járni ej haj, nem szabad ott hálni.

Mert az édesanyja rá szokott vigyázni.

 

Tövises a rózsa, nem szakítok róla

Nem szeret a babám, nem tehetek róla.

 

Rózsa fa levelét ej haj le kell szakítani,

Nem szeret a babám el kell felejteni.

 

Álld meg Isten,álld meg a szeretőm házát.

Verd meg Isten, verd meg a benne lakóját.

 

Azt se mindeniket, csak az édesanyját.

Mért nem adta nekem az ő kedves lányát.

 

Ha neki lánya volt, nekem szeretőm volt.

Ha neki kedves volt, nekem kedvesebb volt.

 

A Debrői Kertek alatt (Gyermek játék) (Heves vm.)

 

A debrői kertek alatt szól a pacsirta

Gyere kedves kis angyalom, elmegyünk oda.

Megserkentlek kegyesen,

Más meg sír keservesen

Fáj a, fáj a, fáj a szívem érted angyalom.

 

Nincsen párom mit csináljak (Gyermek játék)

 

Nincsen párom mit csináljak

Keress egyet angyalom

Nincsen párom mit csináljak

Ugorj át az udvaron.

Innen amoda, onnan amoda

Fordulj énhozzám te rózsa viola!

 

Bábi bábi de beteg (Gyermek játék)

 

Bábi bábi de beteg, nem eheti a levest

Vizet inna vize sincs, kútra menni senki sincs

Te ne szólj, te se szólj, Téged nem illet a szó.

Te ne szólj, te se szólj, Téged nem illet a szó.

 

 

Rigó madár ne szállj fel a fára (Általánosan ismert)

 

Rigó madár, rigó madár ne szállj fel a fára

Inkább szállj a, inkább szállj a babám ablakára

Fütyüld el a, fütyüld el a szomorú nótámat

Elvitték a,  elvitték a babám katonának.

 

Ne vigyenek, ne vigyenek, engem katonának

Meghasad a, meghasad a szíve a bábámnak

Meghasad a, meghasad a babám gyönge szíve

Ha engemet, ha engemet  három évre elrabolnak tőle.

 

 

 

Sej haj, állj elő szekér (Műdal, kánon)

 

Sej haj állj elő szekér,

Lásd amonnan felhőt hajt a szél,

Csűrbe rakd a kévét, csűrbe rakd a kévét.

 

Sej haj állj elő szekér,

Ólomszürke felhőt hajt a szél,

Csűrbe rakd a kévét, csűrbe rakd a kévét.

 

Sej haj állj elő szekér,

Villámterhes felhőt hajt a szél,

Csűrbe rakd a kévét, csűrbe rakd a kévét.

Látom rózsám néked mindegy, Kata ( Felvidék)

 

Látom rózsám néked mindegy, Kata

Akit te előtted elmegy, Kata

Legyen szőke legyen barna

Megáll a te szemed rajta, Kata.

 

Jaj de sokat áztam, fáradtam( Csongrád vm.)

 

Jaj de sokat áztam fáradtam

Mikor házasodni akartam

Egy életem egy halálom

Jaj de tőled el kell válnom édes galambom.

 


 

Látod babám azt a tearózsát (Tolna vm.)

 

Látod babám azt a tearózsát

Reggel nyílik, este járok hozzád

Este járok, mikor senki sem lát,

Mégis irígy rám az egész világ.

 

 

Irígyeim hagyjatok szeretni

Hagyjátok a szememet rávetni,

Rászokott a szemem a nézésre

Gyönge karom szép lány ölelésre.

 

Gábor Áron rézágyúja (Csík vm.)

 

Gábor Áron rézagyúja fel van virágozva.

Indulnak már a tűzérek messze a határra

Nehéz a rézágyú, fölszántja a hegyet völgyet.

Édes rózsám, Isten véled, el kell válnom tőled.

 

Véres a föld, magyar tűzér vérek folyik rajta,

Csak még egyszer gondolj vissza szép magyar hazádra!

Anyám, te jó lélek, találkozom-e még véled?

Holnap után messze földre, hosszú útra kélek.

 

Debreceni kaszárnya (Csongrád vm.)

 

Debreceni kaszárnya,

az egyesbe magam vagyok bezárva   x2

Őrmester úr nyissa ki,

vagy az ajtót sarkig rúgom ki,

Hadd lássam a babámat,

babám szívét ne epessze a bánat.

 

Debreceni brigáda

a fogadóba oda vagyok bezárva

Gyere babám váltsál ki,

Ne hagyj már a fogságban elhervadni.

Kiváltlak én ki ki ki

nem hagylak én elhervasztani.

Eladom a zsebkendőm,

kiváltom a brigádból a szeretőm.

 

Debreceni temető

Ötös honvéd sírja benn a legelső. x2

Sírja körül hat kislány

Siratja mind szívből, igazán.

Mellettük sír a babám

Páros aranygyűrű ragyog az ujján.

 

A vitynédi a vitynédi templom tetejére (Sopron vm.)

 

A vitynédi a vitynédi templom tetejére

rászállott egy holló feketébe

Szárnya alatt aranyos annak a tolla,

Most vagyok most vagyok a

Legszebbik legény korba.

 

Pitypalatty a réten (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm)

 

Pitypalatty a réten, gyöngyharmat az ágon,

De szép barna kislány ül a virágágyon.

Leülök melléje ennek a kislánynak

Úgy nézem messziről, hogy nékem kaszálnak.

 

Tizenhárom kasza mind egyszerre vágja,

Tizenhárom csókot rakok babám szádra.

Tizenhárom rendben mennyi fűszál vagyon,

Annyiszor ölellek, csókollak galambom.

 

Elvenném én... (Abauj-Torna vm.)

 

Elvenném én a kend lányát, Juliskát,

Ha ja tükörbe nem fésülné magát,

Mert énnékem, csuhajja, dologra kell az asszony

A kend lánya fehérkesztyűs kisasszony.

 

A kékedi torony tető bádogos,

Kicsi  az én édes rózsám, nem magos

Hogyha kicsi, hát kicsi, nem kell azon búsulni

Majd lehajlok ha meg akar csókolni.

Adott Isten szekeret ( Barany vm.)

1. Adott Isten szekeret,    2. A doktor is azt mondja,

Szekerembe kereket,       Hogy a vizet ne  igyam

Poharamba feneket,         Mert a vízbe béka van,

Abból iszom eleget.        életemnek vége van.

 

3. Adjon Isten eleget,        4. Adjon Isten még többet

A pohárnak feneket          Vegye el a feneket

Poharaknak feneket          Vegye el a feneket

Hogy ihassunk eleget.       Hogy ihassunk még többet.

 

      VÉGÉN: Bort iszom én, nem vizet,

                        Ez vidámít engemet!

 

 

 

 

 

Eressz be rózsám (Veszprém vm.)

 

1.Eressz be rózsám,        2.Ha tudnád rózsám,

Szép gyönge violám!        Hogy fázik a lábam,

Mert bizony megfagyok,    Bizony, megsajnálnál,

Mert bizony megfagyok    Tudom, hogy megszánnál.

 

3.Estétül fogva,

Szép piros hajnalig,

Ajtódon kujtorgok,

Ajtódon kujtorgok.

 

Esik eső bugyborékol (Ismeretlen)

 

Esik eső bugyborékol,

Angyalom, csillagom, galambom.

Szól a kakas, kukorékol,

Angyalom, csillagom, galambom.

Most fújják az én marsomat,

El kell hagyni a galambomat,

Angyalom, csillagom, galambom.

 

 

 

2.Kicsi tinó, nagy a járom,

Angyalom, stb.

Jaj de kicsi az én párom,

Angyalom, stb.

Három esztendeje várom,

Még is ő lesz az én párom

Angyalom, stb.

Lement a nap (Somogy vm.)

 

1.Lement a nap a maga járásán,

Sárgarigó szól a Tisza partján.

Sárgarigó meg a fülemile,

Szép a rózsám, hogy váljak el tőle.

 

2.Ha meghalok, temetőbe visznek,

A síromra fakeresztet tesznek.

Jöjj ki hozzám holdvilágos este,

Úgy borulj le a sírkeresztemre.

 

Búza búza ... (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm)

 

Búza, búza, de szép tábla búza

Közepébe két szál tearózsa

Széle fehér a közepe sárga

Adj egy csókot babám utoljára.

 

Kék a kökény zöld a petrezselyem (variáns versszak)

Tótágast áll bennem a szerelem

Jaj Istenem, most már mit csináljak

Szeressek-e vagy tótágast álljak.

Ez a barna kislány(Általánosan ismert)

1.Ez a barna kislány,

Kisírta  már  mind  a két szemét

Sajnálja a régi volt szeretőjét.

Ugy sajnálja, hogy ráborul az asztalra,

Katona babáját, földi boldogságát siratja.

 

2.Esik esö, esik,

Esik a kaszárnya falára.

Süvít a szél végig az udvarába,

Süvít a szél végig az udvarába.

Nem találtam rája, sötét éjszakába a babámra.

 

Kecskemét is kiállitja (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm.)

                        

1.Kecskemét is kiállítja nyalka verbunkját,

Csárda elé ki is tűzi veres zászlaját.

Gyertek ide fiatalok, tessék beállni.

Nyolc esztendő nem a világ, lehet próbálni.

 

2.A kardomnak markolatja tiszta ezüstből,

Kivan rakva csillagokkal, nem öntött rézből.

Ha erre a nap reá süt, de szépen fénylik,

Mellette sok édesanya sírva könnyezik.

 

3.Nem ugrálok, nem táncolok most jó kedvemből,

Csak ugrálok, csak táncolok kegyetlenségből.

Felülök pej paripámra elmasírozok,

Már én, édes kedves rózsám többet nem szólok.

 

Röpülj páva röpülj (Somogy vm.)

 

1.Röpülj páva röpülj     2.Leszállott a  páva

Vármegye-házára,        Vármegye-házára,

A szegény raboknak,    De nem ám a rabok

Szabadulására.             Szabadulására.

 

3.Felszállott a páva

Vármegye-házára,

A szegény raboknak

Szabadulására!

Zavaros a Tisza vize (Somogy vm.)

 

Zavaros a Tisza vize, nem tiszta,

Ráhajtottam kis pejlovam nem issza

Ha nem issza, ráhajtom a széles Dunára

Mégsem leszek senki megúnt babája.

 

Ha elindul ez a gőzös, hadd menjen

Énutánam senki ne keseregjen

Kesergjen minden lány a babája után

Én is kesergek a magamé után.

 


 

Haragszom az olyan szóra (Békés vm.)

 

1.Haragszom az olyan szóra, de csuhajla.

Ki a kisleányokat is megszólja, de csuhajla

Mert a kisleány arany csillag,

Arany garádicson csak ballag, de csuhajla.

 

2.Ki a menyecskéket is megszólja, de csuhajla.

Mert a menyecske csak zsíros bögre,

Elszalad a kutya véle, de csuhalja.

 

3.Ki a legényembert is megszólja, de csuhajla.

Mert a legény mint a szamár,

Minden kis kapuba megáll, de csuhajla.

 

4.Ki az öreg embert is megszólja, de csuhajla,

Mert az öreg ember, kincses bánya,

Dirmeg, dörmög a dolmánya, de csuhajla.

 

5.Volt szeretőm, öt is hat is, de csuhajla,

De jó volna most egy vak is, de csuhajla

Nem becsültem meg a hatot,

Megbecsülnék most egy vakot, de csuhajla.

 

A patai zöld erdöben...(Heves vm.)

 

A patai zöld erdőben nem zörög a falevél,

Ne menj arra barna legény mert megöl a szerelem,

Csipke ágra rászállott egy bús gerlicemadár, onnan integet,

Szakítsátok, ha bírjátok, rám a csillagos eget.

 

A patai bíró lánya fekszik fekete gyászba

Kilenc orvos vizitálja egy sem tudja mi baja.

Tizedik az édesanyjagyujtson gyertyét anyám mingyá meghalok,

Kit szerettem a faluba maga miatt elhagyott.

 

A patai nagykocsmába mindig rólam beszélnek,

Jó híremet, rossz híremet eleresztik a szélnek,

Jó híremet rossz híremet engedjétek a szélnek az útjára,

Te meg babám ne hallgass már senkinek a szavára.

 

 

Asszonyság...(Ismeretlen dal, kánon, mű?)

 

Asszonyság keljen fel,

Rakjon tüzet (gyújtson be)

mert hideg van,

Azután újra lefekhet, asszonyság...

 

 

 

Los Reartes tábor (1993 Jan) - Mához 1 hétre dallamára

( Cserkész dal , magán költés)

18-as Bartók Béla csapat vagyunk mi

Kamionnal és kajakokkal táborozunk mi.

Öreg autó, teherautó valahol megáll, ha megáll.

Lepakolunk, sátrat verünk egy-kettőre már.

 

Cordobába, patak partján táborozunk mi,

Kész a konyha, körlet zászló meg a nokkedli.

Fenn a zászló, magas zászló, valahol megáll ha megáll

Haptákba mindenki, a napos trombitál

 

Ösvényre nyílik a konyha ajtó,

Kész a lekvár, kenyér meg a finom kakaó.

Túros csusza, palacsinta meg a kakaó, kakaó

Megeszünk mi mindent, mert az olyan jó.

 

Héva ettemida üti köppebe( Idegen nyelv, Finn?)

 

Héva ettemida üti köppebe

Ojava henne o denne oja üpá o néra.

O-inna o-üttá i-köppebe.

 

Föntja enkörv szo hüppe ja-é-elvá

Föntja enkörv szo hüppe ja-é-elvá

Föntja enkörv szo hüppe ja-é-elvá i-köppebe

 

Fászáno musszán ha kok-üti fosszá,

Dickájé forá osztrüle o-josszá

Szedántája büsszen, o dönneroka-végén til-köppebe.

 

Héva ettemida üti köppebe

Ojava henne o denne oja üpá o néra.

O-inna o-üttá i-köppebe.

 

Ha nem kapok virslit, beugrok a tóba

Ha nem kapok virslit, beugrok a tóba

Ha nem kapok virslit, beugrok a tóba, a faluba.

 

 

 

 

  Lektoráláshoz felhasznált források:

 

 1. Népdaltípusok:Magyar Népzene Tára VI., Magy. Tud. Akadémia BP. 1973
 2. A Magyar Népzene: Kodály Zoltán,  3sz. Zeneműkiadó, BP. 196o
 3. Magyar Népdalok: Kisfaludy Társaság XXXIX kötet, Franklin Társulat BP. 19...?
 4. Magyar Népdalok I-II: Ortutay Gy., Katona Imre, Szépirodalmi Könyvkiadó, BP.197o
 5. A Mi Dalaink: Tankönyvkiadó, 33-169 oldal, 8sz. BP. 1986
 6. Édesanyám Rózsafája-Palóc Népdalok: Ág Tibor, Madách Kiadó 1974
 7. Elidultam szép hazámból: Rajeczky Benjamin, Editio Musica, BP. 197o
 8. Röpülj páva 1, 2, 3,: Béres János, Lengyelfi Miklós, Zeneműkiadó, BP. 197o
 9. Szól a sárgarigó: Schram Ferenc, Zenemükiadó, BP. 1957
 10. 1o1 Magyar népdal: Bárdos Lajos MCsSz kiadása, Garfield, 1951
 11. Tiszán innen Dudán túl: Borsy István, Rossa Ernő, Zeneműkiadó, BP. 1953
 12. Szép a huszár:   Lásd 11. BP.1954
 13. Nefelejcs : Dr. Mathia Károly, Zeneműkiadó, BP. 1955
 14. Gyöngyvirág : Bárdos Lajos, Zeneműkiadó, BP. 1968
 15. Viola : Hajdú Mihály, Halász Kálmán, Zeneműkiadó, BP. 1956
 16. Rezeda : Domokos Péter Pál, Zeneműkiadó, BP. 1958
 17. Nótafa I , II : Délamerikai Magyarság, Kárpát Nyomda, Buenos Aires 195-?
 18. Messzi Tábortüzek I, II, III, IV, V:  DKM Alap, 2oo4, 2oo6, 2oo7, 2oo8, 2o1o