Külföldi Magyar Cserkészszövetség
1997.   uuu   85. szám
Vezetők Lapja

KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG
SAJTÓOSZTÁLYÁNAK GYÁSZJELENTÉSE

BODNÁR GÁBOR MEGHALT

Garfield, 1996. december 22-én
Megrendülten, de Isten akaratában megnyugodva közöljük cserkészeinkkel, a szülőkkel, a külföldi és otthoni magyarsággal, hogy Bodnár Gábor -- Szövetségünk megálmodója, 12 "Hontalan Sas" lelkes részvételével megindítója, majd 4 világrész 15 országában 82 csapatra felnőtt mozgalom áldozatos és önzetlen vezetőinek közös munkájával megvalósítója -- és félévszázad minden egyes napján gondos élenjáró vezetője -- 1996. december 22-én, prosztata rákbetegségben, hosszas szenvedés után, Garfield-i otthonában, családja körében elhunyt.

Bodnár Gábor életműve -- a külföldi magyar cserkészet -- mindenütt észlelhető a nyugati magyarság szórványközpontjaiban. Életét annak szentelte, hogy a történelmi sorscsapások következtében Nyugatra szakadt magyarság leszármazottainak jelentékeny része megtartsa őseinek anyanyelvét, kultúráját és a magyar cserkészet humanista, keresztény és magyar szellemiségében nevelődve, magyarságát lelkében és tetteiben megőrizve -- legyen hű és hasznos polgára befogadó hazájának. Bodnár Gábor egyénisége az évtizedek folyamán legendaszerűvé vált a cserkészetben. Ő azon vezetők közé tartozott, aki nem hatásköre befolyása alatt cselekedett, hanem -- rangjától, címétől függetlenül -- őmaga teremtette meg hatáskörét, hogy megvalósíthassa álmát: a magyar cserkészet hagyományainak és Teleki Pál gróf nemzeti szellemű cserkészreformjának átmentését a magyar nemzet jövője számára. Munkájának eredményét bizonyítja, hogy megközelíti az ötven ezret azoknak a nyugati magyaroknak a száma, akik az elmúlt ötven évben, rövidebb-hosszabb ideig részt vettek a magyar cserkészéletben. Közülük sok ezren ma is hűséges magyar cserkészek.

1920. szeptember 9-én született Miskolcon. Középiskoláit is ott végezte, és katolikus létére büszke volt arra, hogy tanulmányait az 1560-ban alapított Lévay József református főgimnáziumban kezdte, Érettségi után a Ludovika Honvédakadémián szerezte meg a szervezéshez szükséges ismereteket, mely született szervezőképességének határozott keretet adott. 1935-től kezdve cserkészkedett, Hárshegyen nyert cserkésztiszti kiképzést, 19 éves korában elérte a legmagasabb cserkészvezetői rangot, és 1942-től tagja az Országos Cserkész Nagytanácsnak. A vesztett háború után katonai alakulatával Németországba került. A magyar határon, hazájától búcsúzva megfogadta, hogy amíg él, a magyarságot fogja szolgálni minden erővel. Életpályája nyitott könyv és a bizonyság, hogy fogadalmát megtartotta.

A németországi Pfarrkirchen-ben 1947-ben bekapcsolódott az akkor -- menekülttáborokban -- bemutatkozó magyar cserkészet munkájába és haláláig annak célkitűzéseit szolgálta, fejlesztette és irányította. 1950-ben elvégezte a legmagasabb fokú nemzetközi cserkészképzést és elnyerte a Gilwell Wood Badge-t. Az otthon betiltott cserkészmozgalom örökébe lépett külföldi Magyar Cserkészszövetség vezetőtisztje 1947-től, ügyvezető elnök 1961-től, végül főtitkár 1993-tól 1997-ig. De önkéntes nyugalomba vonulása után is szívén viselte a magyar cserkészet gondját halála órájáig. Három könyv szerzője: A magyarországi cserkészet története; Néprajzi Vázlatok; Scouting in Hungary, munkatársaival öt cserkészpedagógiai könyv szerkesztője, számtalan újságcikk írója, szerkesztője volt a külföldi Magyar Cserkész-nek és a Vezetők Lapjá-nak. Bölcs tervszerűséggel irányított munkája révén a cserkészet számos intézménnyel  gazdagodott (cserkészházak, cserkészparkok, vezetőképző keret, nevelő táborok, iskolatáborok, regöstáborok, hétvégi cserkésziskolák, cserkész-érettségi stb.) és a nyugati magyarság megtartó alappillérévé vált. Számos magyar egyházi, társadalmi és kulturális intézménynek volt a tagja, munkatársa, tanácsadója, vezetője.

Történelmi érdemei közé tartozik a Kárpát-medencei magyar cserkészmozgalmak újjáélesztéséért kifejtett öntudatos és hatékony munkássága, vezetői törzsének lelkes támogatásával.

A Magyar Köztársaság elnöke, Göncz Árpád -- maga is hajdan cserkész -- a Magyar Érdemrend Középkeresztjével tüntette ki Bodnár Gábort. Számos kitüntetést kapott nyugati magyar szervektől is.
Gyászolják felesége Jámbor Ágnes cserkészvezető, nyolc gyermeke: Ágnes, Emőke, Csilla, Gábor, Zoltán, Réka, Enikő, Tünde és tíz unokája: Lídia, Anita, András, Réka, István, Anikó, Csilla, Gábor, Austin, Krisztina, menyei, és vejei, valamint kiterjedt rokonsága az Egyesült Államokban és Magyarországon.

Lelki üdvéért a Passaic-i Szent István templomban (Third Street 223,) lesz latin nyelvű engesztelő szentmise 1996. december 28-án, szombaton de. 11 órakor. Koszorú és virág küldését kérjük mellőzni; helyette a Külföldi Magyar Cserkészszövetség Bodnár Gábor Emlékalapítványa számára hálásan fogadunk adományokat (P.O.Box 68, Garfield NJ 07026).
A Külföldi Magyar Cserkészszövetség Arany János szavaival búcsúzik Bodnár Gábortól, a nagyvilágban szétszóródott magyar cserkészek lánglelkű vezetőjétől, a felejthetetlen Gáborbá’'-tól:

Nem hal meg az, ki milliókra költi
Dús élte kincsét, ámbár napja múl,
Hanem lerázván, ami benne földi,
Egy éltető eszmévé finomul.

Cseh Tibor, Sajtóosztály-vezető

 
.<<< elöző cikk | KMCSSZ Honlap | VL 85 indexlap | VL indexlap | következő cikk >>>